LÅGLUTANDE TAK

0-4 GRADERS LUTNING - NORDEN BAS

Sempergreen® sedummatta är mycket tätbevuxen med minst 95% täckning vid leverans vilket förhindrar framtida möjligheter för etablering av icke önskvärda arter såsom björk, mossa och ogräs.

Sedummattan odlas på en biologisk nedbrytbar kokosfibermatta och består av 6-8 olika torktåliga sedumarter. Sedumarterna som ingår är i Sverige vanligt förekommande typer av fetknopp och fetbladsväxter såsom vit fetknopp, vinterfetblad och kamtjatkafetblad. För en komplett sammanställning, se separat faktablad. 

Lutande tak

2-27 GRADERS LUTNING - NORDEN BAS

• TAKLUTNING: 2 ̊ - 27 ̊
• TJOCKLEK INKL. SEDUM: 50 MM

• MÄTTAD VIKT: 40-45 KG/M2

 

SEMPERGREEN® SEDUMMATTA
Växtskikt - fritt från mossa med 6-8 olika sedumarter.
Minst 95% sedumtäckning vid leverans. Uppbyggd på 1 armerad kokosfibermatta täckt med mineraljord/substrat.

2 SG TYP S20
Fukthållande skikt av stenull Tjocklek 20mm, levereras på rulle 

MARK

0-25 GR. LUTNING - MARKSYSTEM NORDEN

UPPBYGGNAD SEMPERGREEN® SEDUMMATTA

 

1, Växtskikt - fritt från mossa med 6-8 olika sedumarter.

 

2, Mineraljord/substrat

 

3, Kokosfibermatta,armerad

SEDUMTYPER

100% SEDUM-MIX

SEDUMÖRT/GRÄS

SEDUM ÖRT

SEDUM GRÄS

VILDBLOMMOR

KONTAKTA OSS.

Huvudkontor

Hamnvägen 6F
183 57 Täby

E-post

bjorn@eurotema.se

Telefon

08-612 11 30