Vegetationsmattor för Mark

May 3, 2018

 Perennmattor och sedumbaserade vegetationsmattor har många

användningsområden och erbjuder snabb montering, säker etablering och

ger ett färdigt resultat direkt.

I många gröna projekt finns knepiga ytor där vanliga växtplantor är

svåretablerade. Det kan till exempel vara branta slänter eller ytor under

träd och buskar där konkurrensen om växtplatsen är stor. Det kan också

vara ytor som är för små för att vara lämpliga som gräsmatta eller för

stora för komplexa planteringar, eller där beställaren kräver ett snabbt

resultat. För sådana ytor är en färdigetablerad vegetationsmatta många

gånger bästa lösningen.

Perennmattorna ger en täckningsgrad på 85 % och sedummattorna

en täckningsgrad på 95 % redan vid montering. Färdiga förkultiverade

växtmattor ger direkt ett tätt vegetationsskikt som täcker jorden,

binder underliggande substrat och förebygger erosion. Skötselbehovet

är mycket litet och mattorna håller fröogräs borta tack vare den höga

täckningsgraden. Stommen i mattorna består av nedbrytningsbar

kokosfiber.

Växtmattorna är mycket lätta att montera på olika typer av underlag och

kan användas både på plan mark och på ytor med kraftig lutning. Det finns

vegetationsmattor för alla lägen och många olika önskade effekter.

Vegetationsmattorna kan bilda enhetliga gröna ytor men går även bra att

kombinera med buskar, träd och perenner för att skapa mer variation. De

kan också vara ett enkelt sätt att skapa övergångar mellan naturmark och

kulturmark.

Vi hjälper dig gärna att hitta de bästa lösningarna för ditt projekt.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

December 13, 2017

Please reload

Archive

Please reload

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon